XII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 22 października 2003 r. (środa) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania, interpelacje radnych,
 4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały RM w sprawie udzielenia dotacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” w Sokołowie Podlaskim
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2003.
 8. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołów Podlaski do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. w Warszawie.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr X/65/2003 RM w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 sierpnia 2003 r. w spr.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 1 i 2 strefy I, miasta Sokołowa Podlaskiego przy ul.Niecieckiej, Świerkowej, Szkolnej i Prostej.
 10. Projekt uchwały RM w spr.wyboru ławników ludowych do sądów powszechnych na kadencję 2004-2007.
 11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 12. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 13. Przyjęcie protokołu X Sesji Rady Miejskiej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Sesji.