22 września – Dzień bez samochodu

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Ze względu na wzrost zanieczyszczeń powietrza, nieustanny hałas oraz korki uliczne Unia Europejska przyjęła ramową dyrektywę w sprawie jakości powietrza. Ma to na celu umożliwienie mieszkańcom europejskich miast życie w czystym i zdrowym środowisku. Kampania ta jest wołaniem o pomoc dla naszego środowiska. Jej organizatorzy chcą zwrócić uwagę na najbliższe otoczenie oraz wypromować korzystanie z pojazdów przyjaznych środowisku lub z transportu miejskiego.

Należy zwrócić uwagę mieszkańców miast europejskich na ich najbliższe otoczenie, poprzez podejmowanie publicznej dyskusji na temat problemów transportu w mieście. Akcja ta stwarza władzom lokalnym możliwości realizacji miedzy innymi projektowania ulic zarezerwowanych tylko dla pieszych oraz ścieżek rowerowych. Liczy się zaangażowanie jak największej liczby zainteresowanych osób i przedstawicieli władz.

Do kampanii przyłączyli się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, wykonali plakaty, ulotki. Na teren szkoły nie były wpuszczane samochody lub wjeżdżały za odpowiednią opłata. Celem akcji było:

  1. Zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,
  2. zachęcenie do aktywnego trybu życia (profilaktyka choroby cywilizacyjnej – otyłości),
  3. uświadomienie ludziom, że wypadki samochodowe są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce.

Zebrane podczas akcji pieniądze zostaną przekazane wybranemu schronisku dla zwierząt.

(bujał)