Lider Polskiej Ekologii

Minister Środowiska zaprasza do udziału w 7. edycji konkursu „Lider Polskiej Ekologii. Informacji udziela sekretariat konkursu: Instytut Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-884 Katowice, tel. (32) 254-60-31 wew. 136, 280; fax (32) 245-17-17; e-mail: lider@ietu.katowice.pl, http://lider.ietu.katowice.pl

Laureaci 6. edycji:

kategoria przedsiębiorstwa:

  • Spółka Wodna „MIĘDZYODRZE”, Szczecin
  • Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ATWA” Sp. z o.o., Białystok
  • Elektrownia „Turów” S.A., Bogatynia

Kategoria wyrób

  • Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna Elektrociepłownia „Katowice”
  • Zakład Ochrony Środowiska „SUPERBOS” Sp. z o.o., Jelenia Góra
  • KLINKMAR Sp. z o.o., Kraków

Kategoria gmina/związek gmin

  • Miasto Siedlce
  • Gmina Suchowola
  • Miasto Poznań