Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim powstało dnia 02.07.1997 Jedynym udziałowcem jest Miasto Sokołów Podlaski.

Podstawowa działalność Spółki to budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów mieszkalnych i użytkowych, wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa, sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi i użytkowymi nie stanowiącymi jego własności.

Działalność Spółka rozpoczęła w maju 1999 roku.

W sierpniu 2000 roku oddano do użytku pierwszy budynek mieszkalny 12-rodzinny z mieszkaniami na wynajem położony w Sokołowie Podlaskim przy ul. Bartoszowej 11. Wartość budowy 1 m2 wynosiła 1400 zł.

W 2000 roku rozpoczęto budowę dwóch budynków mieszkalnych 18 i 12-rodzinnego przy ul. Bartoszowej, które następnie zasiedlono w sierpniu i grudniu 2001r. Wartość budowy 1 m2 wynosiła odpowiednio 1300 i 1450 zł.

W chwili obecnej trwa budowa kolejnego budynku 18-to rodzinnego, którego zasiedlenie planowane jest w 2003 roku . W latach 2003 – 2008 planowane jest wybudowanie 4 budynkówmieszkalnych o 112 lokalach mieszkalnych łącznie. Sokołowskie TBS administruje 951 lokalami mieszkalnymi oraz 126 użytkowymi.

Siedziba Spółki:
ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski tel.781 23 61; tel./fax 781 2793.