Mazowsze dla Zwierząt 2024 – program sterylizacji/kastracji

foto:  - mazowsze dla zwierzat
foto:  - image1

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, iż Miasto Sokołów Podlaski pozyskało dofinansowanie na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”. Celem programu jest ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez wdrożenie zabiegów sterylizacji/ kastracji psów oraz kotów.

Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie zwierząt, które zostały zgłoszone do zabiegów w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych. Zwierzęta które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzonego zabiegu będą miały wszczepiony „czip”.

Miasto Sokołów Podlaski pokrywa 100% kosztów sterylizacji/kastracji i zaczipowania zwierząt. Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski. O kwalifikacji zwierząt do zabiegu decydować będzie kolejność składania wniosków.

Zabiegi sterylizacji/kastracji i czipowania przeprowadzone będą w Przychodni Weterynaryjnej Tadeusz Ludwiczak , ul. Ząbkowska 5, 08-300 Sokołów Podlaski.

Akcja trwa od 11.03.2024 r. do 30.09.2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, pokój nr 40, tel. 25 78 17 556.

Zachęcamy właścicieli czworonogów do zgłaszania swoich pupili na zabiegi sterylizacji/kastracji.

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście Sokołów Podlaski” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.