Wieczór pamięci Kiry Gałczyńskiej

p. Dyrektor wręcza kwiaty p. Wandzie Wierzchowskiej

20 grudnia 2023 r. przypada pierwsza rocznica śmierci Kiry Gałczyńskiej – dziennikarki i pisarki, córki znakomitego polskiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

W czwartkowy wieczór 23 listopada 2023 r. w Bibliotece Miejskiej wspominaliśmy panią Kirę i jej wieloletnie kontakty z naszym miastem. Gościem wieczoru była Pani Wanda Wierzchowska – znana i szanowana w naszym mieście i nie tylko działaczka społeczna, promotorka kultury, pedagog, harcerz. Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać wspomnień naszego gościa z długoletniej przyjaźni z Kirą Gałczyńską – córką patrona naszej Biblioteki.

Pani Kira była związana z Sokołowem Podlaskim więzami przyjaźni. W 2004 r. decyzją Rady Miasta otrzymała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Sokołów Podlaski”. Często bywała w naszym mieście i w naszej Bibliotece podczas konkursów i spotkań literackich. Przyjaźń, która nawiązała się między panią Wandą i panią Kirą jeszcze w 1975 roku przetrwała aż do 2022 r., kiedy to Kira Gałczyńska zmarła. Gość wieczoru opowiadała o początkach ich znajomości, o korespondencji, niekiedy bardzo osobistej, o planach i obawach o przyszłość. Wielokrotnie podkreślała jak niezwykle życzliwą, szlachetną i skromną osobą była pani Kira. Opowieść urozmaicona był prezentacją multimedialną książek Kiry Gałczyńskiej z autografem autorki. Książki pochodziły z prywatnych zbiorów pani Wandy. Na spotkaniu prezentowana była także poezja K.I. Gałczyńskiego w wykonaniu Pawła Kryszczuka oraz piosenki do wierszy poety w interpretacji Anny Maliszewskiej.

W trakcie wieczoru odbyła się także promocja najnowszego biuletynu Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, w którym znajdują się m.in. wspomnienia o zmarłej. O bieżącym numerze biuletynu opowiadała pani Krystyna Matysiak – prezes STSK.