Tak głosował Sokołów Podlaski

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu na terenie miasta Sokołów Podlaski

Wykres słupkowy poparcia dla komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu 2023

Frekwencja w wyborach do Sejmu: 74,38%

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu na terenie miasta Sokołów Podlaski

Wykres słupkowy poparcia dla kandydatów do Senatu na terenie miasta Sokołów Podlaski

Frekwencja w wyborach do Senatu: 76,12%

Frekwencja w Referendum Ogólnokrajowym na terenie miasta wyniosła 40,91%.

Pełne dane w formacie tekstowym dostępne w serwisie https://wybory.gov.pl.