Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków dla jst o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach Programu Priorytetowego pn. „Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”

Dotacja 100%

Szczegóły:

https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2023-oz-nf3-ogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest

https://wfosigw.pl/wp-content/uploads/2023/10/REGULAMIN_2023_NF_azbest_2-OSTATECZNY.pdf