Dofinansowanie na remont ul. Śniadeckich

Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Elżbieta Hermanowicz, Skarbnik Miasta podczas podpisywania umowy.

W dniu 10 października, w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie, odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – programu, który ma na celu wspieranie rozwoju infrastruktury drogowej w naszym kraju.

W wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński i Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, a także m.in. Senator RP Maria Koc, Posłowie na Sejm RP: Maciej Górski oraz Daniel Milewski a także liczne grono przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Miasto Sokołów Podlaski otrzymało dofinansowanie do zadania „Remont ulicy Śniadeckich w Sokołowie Podlaskim”.

Umowę w imieniu Miasta Sokołów podpisali Zastępca Burmistrza Miasta – Krzysztof Dąbrowski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Elżbiety Hermanowicz.

Inwestycja dofinansowana została w wysokości 70% wartości kosztorysowej zadania polegającego na remoncie dróg gminnych w wysokości: 916.904,81 zł.

Wartość robót wynosi 1.309.864,02 zł.

Zakres robót obejmuje:

  • remont jezdni o długości 305 mb o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,00 m.,
  • remont chodnika strona lewa o szerokości 1,50 m.,
  • remont chodnika strona prawa o szerokości 1,50 -1,80 m.,
  • remont kanalizacji deszczowej dn 300 wraz z przykanalikami,
  • remont zjazdów,
  • wymiana 8 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami.

Realizacja do czerwca 2024 r.

Podpisanie umów jest ważnym krokiem w realizacji planów modernizacji i rozbudowy dróg w Polsce. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg został utworzony w celu zapewnienia finansowania projektów infrastrukturalnych, które mają na celu poprawę jakości naszej sieci drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.