Wyszyński. Pater Patriae – wernisaż wystawy

Galeria DOM w Sokołowskim Ośrodku Kultury zaprasza w czwartek 15 czerwca 2023 r. na godz. 19.30 na wernisaż ogólnopolskiej wystawy sztuki współczesnej pt. “Wyszyński. Pater Patriae”.

Głównym organizatorem wystawy WYSZYŃSKI – PATER PATRIAE jest Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Toruniu. Współorganizatorzy to: Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych, Wydział Sztuk Pięknych, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz galerie i muzea, w których prezentowana była, jest i będzie wystawa. Kuratorem wystawy są prof. dr hab. Mirosława Rochecka i ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki.

Organizatorzy projektu pragną uczcić beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwrócić uwagę na znaczenie tego wydarzenia, przypomnieć postać Prymasa Tysiąclecia, jego zasługi dla Kościoła i Polski w trudnym czasie reżimu komunistycznego i ateistycznej propagandy. Twórcy w swoich pracach odnoszą się do niezłomnej postawy kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobistych przymiotów oraz wyznawanych i szerzonych wartości, a także do historii jego życia i sprawowanej przez niego posługi duchowego przywódcy narodu.

Na wystawie prezentowane są 124 prace artystyczne wykonane w różnych technikach malarskich, graficznych, rysunkowych, multimedialnych, fotograficznych i rzeźbiarskich. Bierze w niej udział 85 artystów z różnych regionów Polski. Pierwsza prezentacja wystawy miała miejsce w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. Kolejne odbyły się w: Muzeach Archidiecezjalnym w Poznaniu, w Pelplinie, w Rzeszowie, w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, w Galerii Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego, w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i w Lublinie w siedzibie Civitas Christiana. Planowane są kolejne ekspozycje, jednak „Czas pokaże, co będzie dalej” piszą we wstępie do katalogu organizatorzy. „Dziś już nic nie można przewidzieć. Życie weryfikuje wszelkie plany. Trzeba jednak – jak zalecał Prymas – robić to, co każdy z nas może…, co dobre…, co słuszne…, co piękne… Wykonywać sumiennie swoją pracę i powołanie – w ten sposób wypełniać wolę Bożą.”

Wystawa czynna będzie do 23 sierpnia 2023 r.

foto:  - 02 17