Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Węgrowskiej

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Węgrowskiej na odcinku od ulicy Oleksiaka Wichury” do granic miasta w Sokołowie Podlaskim” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie: 98.538,91 zł.

Wymiana oświetlenia dotyczy 40 szt. opraw, na oprawy LED o mocy do 90W. Planowana oszczędność energii elektrycznej wynosi 12480,000 kWh/rok, co stanowi 46,43 %/rok. Planowane roczne zmniejszenie emisji Dwutlenek węgla (CO2) wynosi 8,711 w Mg/rok.