Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Węgrowskiej

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Węgrowskiej na odcinku od ulicy Oleksiaka Wichury” do granic miasta w Sokołowie Podlaskim” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie: 98.538,91 zł.

Zadanie dotyczyło wymiany 43 szt. opraw, na oprawy LED o mocy do 90W. Oszczędność energii elektrycznej wyniosła 12480,000 kWh/rok, co stanowi 46,43 %/rok. Roczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) wyniosło 8,711 w Mg/rok, co odpowiada 46,43%.