XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), zwołuję na dzień 30 listopada 2022r. (środa) na godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XXXIV Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXV/159/2021 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na działalność samorządowego zakładu budżetowego w 2022r.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2022-2036
  4. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2022.
  5. Zamknięcie Sesji.