Komunikat Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w sprawie preferencyjnego zakupu węgla

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje mieszkańców Miasta o możliwości wstępnego zgłaszania zapotrzebowania na węgiel. 

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Mieście Sokołów Podlaski na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Miasta.Zgodnie z projektem rządowej ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023r. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Potrzebne informacje (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, ilość i rodzaj węgla) przyjmują osobiście lub telefonicznie pracownicy:

– Urzędu Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 25 781-75-56

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 października, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00

Jednocześnie informuję, że telefoniczne zgłoszenie zapotrzebowania nie jest tożsame ze złożeniem niezbędnego wniosku o zakup preferencyjny i w kolejnych etapach postepowania konieczne będzie złożenie pisemnego wniosku.

O kolejnych etapach postępowania będziemy informować na bieżąco.