Pomoc dla obywateli Ukrainy w CPS

Informacja o pomocy społecznej na rzecz obywateli Ukrainy / Інформація про соціальну допомогу громадянам України

Budynek Centrum Pomocy Socjalne w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Wolności 26

Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim informuje, że przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Warunki otrzymania świadczenia:

Podstawą uzyskania świadczenia jest złożenie przez obywatela Ukrainy oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Inne świadczenia

Trwa także przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne oraz wniosków na świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w budynku obok Centrum, ul. Wolności 26, w godz. 8.00 – 15.00.

Ponadto uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać w Centrum Pomocy Socjalnej:

 • odzież,
 • obuwie,
 • artykuły do higieny i kosmetyczne,
 • artykuły spożywcze,
 • zabawki,
 • pościel,
 • koce.

Formularz rejestracyjny dla uchodźcy z Ukrainy – powiat sokołowski

Podczas wizyty prosimy wizyty o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który pozwoli nam lepiej przygotować się do zabezpieczenia Państwa potrzeb podczas pobytu w naszym mieście.

Центр Cоціального Захисту м. Coкoлoв Подльacки повідомляє, що приймаються заяви про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих громадянам України.

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території України, і який внесений до реєстру PESEL, може отримати соціальну допомогу (як у грошовій 300, так і негрошовій формі) на умовах та відповідно до Закону про соціальну допомогу від 12.03.2004 р. (Закон від 2021 р., ст. 2268 із змінами).

Правова основа:

Закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Вісник законів від 2022 року, ст. 583)

Умови для отримання допомоги:

Підставою для отримання допомоги є подання громадянином України заявки про особисте, сімейне, майнове та матеріальне становище.

Інші переваги

Також приймаються заяви на сімейні пільги та заяви на отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, які проживають на території Республіки Польща – у будівлі поруч з Центром, вул. Wolności 26, з 8.00 до 15.00.

Крім того, біженці з України можуть отримати у Центрі соціальної допомоги:

 • одяг,
 • взуття,
 • предмети гігієни та косметики,
 • їжа,
 • іграшки,
 • білизна,
 • ковдри.

Реєстраційна форма на біженця з україни – соколoвський повіт

Під час візиту заповніть, будь ласка, реєстраційну форму, що дозволить нам краще підготуватися до ваших потреб під час перебування в нашому місті.