Terminy i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Grafika ilustracyjna: kosz na smieci
foto: Pixabay

Od 1 kwietnia 2023 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 28 zł/osobę, zniżka za kompostowanie: 3 zł/osobę.

Terminy wnoszenia opłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i osób fizycznych:

 • I kwartał – do 28 lutego
 • II kwartał – do 31 maja
 • III kwartał – do 31 sierpnia
 • IV kwartał – do 30 listopada

Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych

W przypadku gdy odpady powstające na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłaty za jednorazowe odebranie worka z odpadami:

 • za worek 80 l – w wysokości 16,00 zł
 • za worek 120 l – w wysokości 24,00 zł
 • za worek 240 l – w wysokości 48,00 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej na których zamieszkują mieszkańcy oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, uiszczają opłatę z dołu, bez wezwania, jeden raz na miesiąc, w terminach:

 1. za styczeń – do dnia 31 stycznia danego roku
 2. za luty – do dnia 28 lutego danego roku
 3. za marzec – do dnia 31 marca danego roku
 4. za kwiecień – do dnia 30 kwietnia danego roku
 5. za maj – do dnia 31 maja danego roku
 6. za czerwiec – do dnia 30 czerwca danego roku
 7. za lipiec – do dnia 31 lipca danego roku
 8. za sierpień – do dnia 31 sierpnia danego roku
 9. za wrzesień – do dnia 30 września danego roku
 10. za październik – do dnia 31 października danego roku
 11. za listopad – do dnia 30 listopada danego roku
 12. za grudzień – do dnia 20 grudnia danego roku

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta w godz. 8:30 – 15:00 lub przelewem na poniższy rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A. oddział Sokołów Podlaski ul. Wolności 7

Nr konta: 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962