54.000 zł dla Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim

17 listopada 2021r. w sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a samorządami.

Zastępca Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Krzysztof Dąbrowski podpisał umowę dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Celem dotacji jest dofinansowanie funkcjonowania 50 miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Ks. Bosco 6.

Zapis transmisji na żywo z podpisania umów (klik)