Nagłówki

11 listopada – wywieś flagę

11 listopada w całej Polsce będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten powinien mieć dla wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Po 123 latach zaborów (1795–1918) niepodległa Polska znowu pojawiła się na mapach Europy.

Jedną z form uczczenia tego, ważnego dla każdego Polaka, święta jest wywieszenie flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakładów pracy i prywatnych posesjach. Wywieszone flagi są wyrazem naszego patriotyzmu oraz manifestacją świadomości narodowej.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula wraz z pracownikami Urzędu Miasta zachęca wszystkich mieszkańców Sokołowa Podlaskiego do uczczenia Święta Niepodległości przez wywieszenie flagi narodowej.