Otwarta Pływalnia 12.02.21

Otwarcie Pływalni 12.02.2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji wznawia działalność Pływalni przy ul. Bulwar 1 od piątku 12 lutego 2021 roku na warunkowy okres 2 tygodni.

Obiekt będzie otwarty w godzinach 7:00 – 21:00.

OSIR zaprasza do korzystania z usług Pływalni zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.

W czasie zajęć grup szkolnych klienci indywidualni nie będą mogli korzystać z Pływalni.

Po szczegółowy rozkład ww. zajęć prosimy kontaktować się z kasą Pływalni.