Sokołów Podlaski w projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin

logo programu Polska Szczęśliwych Rodzin

Miło nam poinformować, że nasze miasto zostało wyróżniona grantem w projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin za swoje działania prorodzinne. Są to m.in.:

  • Objęcie pomocą finansową i rzeczową rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przez Centrum Pomocy Socjalnej,
  • Udzielanie pomocy w formie stypendiów, zasiłków szkolnych, wyprawki szkolnej,- Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży,
  • Realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • Dostępność integracyjnych form wychowania, opieki, nauczania, rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
  • Zapewnienie opieki asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w celu oddalenia ryzyka umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
  • Reintegracja rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczych- Realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
  • Realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  • Organizowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży rodzin z dziećmi (Sokołowska Rodzina 3+, Karta Dużej Rodziny)(siłownie zewnętrzne, place zabaw, OSiR, Sokołowski Ośrodek Kultury – koła, grupy zainteresowań)
  • Organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów tematycznych dla osób zawodowo zajmujących się pomocą w rodzinie

W ramach projektu powstał spot promujący pozytywny wizerunek rodziny. Zapraszamy do jego obejrzenia oraz dołączenia do grupy Liderów Działań na Rzecz Rodziny: https://www.facebook.com/groups/polskaszczesliwychrodzin.