Nagłówki

Zmarł Stanisław Kowalczyk

Stanisław Kowalczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 listopada 2020 r. w wieku 77 lat zmarł Stanisław Kowalczyk. Prawie całe swoje życie spędził w Sokołowie Podlaskim. Z tym miastem był związany emocjonalnie i zawodowo.

W czasie swojego aktywnego życia przez wiele lat pracował jako nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Zawsze był oddany uczniom, nauczycielom i lokalnej społeczności. Pełniąc funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych organizował budowę „Szarej szkoły”, warsztatów szkolnych i internatu. Jako przewodniczący Rady Miasta Sokołów Podlaski współpracował przy budowie szpitala, a szczególnie przy organizacji oddziału dializ. Niestrudzony organizator czasu wolnego dla młodzieży, harcerz i społecznik.

Jednak to sport zajmował szczególne miejsce w jego sercu. Jako wieloletni prezes Miejskiego Klubu Sportowego Sokołów Podlaski między innymi organizował drużynę rugby, wyścigi kolarskie . Pełnił także funkcję członka zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej Siedlce.

Był człowiekiem pracowitym, uczciwym, rzetelnym i szczerym, szanującym ludzi. Dla rodziny zawsze kochający, troskliwy i uśmiechnięty mąż, tata i dziadek. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało!

Msza Święta Pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele Konkatedralnym w środę 25 listopada o godz. 12.00. Po Mszy Świętej Ciało zostanie złożone do grobu na cmentarzu przy ul. Szopena.