Wymiana pokryć z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Wymiana pokryć z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 21.208,32 zł. 

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2020 wykonano transport i utylizację 5433 m2, co stanowi 65,196 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł 33.280,70 zł, w tym 21.208,32 zł (63,73 %) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 12.072,38 zł stanowiły środki własne. 

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2021. Realizacja przedmiotowego zadania w 2021 roku będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.