Harcerski START

Zdjęcie z turnieju w piłce nożnej

Sokołowscy harcerze rozpoczęli swój rok pod znakiem lilijki. Każdy z optymizmem patrzy w przyszłość, gdyż wiele działań zuchowo-harcerskich nie odbyło się tego roku wiosną z powodu pandemii. Jedno z takich działań zrealizować udało się w niedzielę 16 września. Na terenie Sokołowskiego Domu Harcerza odbył się wyjątkowy turniej sportowy. Komenda Hufca ZHP Sokołów Podlaski we współpracy z Urzędem Miasta Sokołów Podlaski zorganizowała Turniej Sprawnej Nogi i Sprawnej Ręki, czyli zmagania harcerzy i zuchów w konkurencjach sportowych.

Czteroosobowe drużyny rywalizowały w dwóch sportach drużynowych, w piłce nożnej oraz siatkówce. Drużyny były złożone z członków drużyn harcerskich oraz gromad zuchowych działających w Sokołowskim Hufcu. Stawką zawodów był Puchar Burmistrza Miasta.

Zgłoszone drużyny punktualnie stawiły się przy Domu Harcerza i od razu rozpoczęły zmagania sportowe. Nie zabrakło również wiernych kibiców – rodziców. Pogoda tego dnia sprzyjała sportowcom, co na pewno wzmocniło chęć do zabawy. Prawdziwie zdrowa rywalizacja oraz mnóstwo pozytywnych emocji towarzyszyły ale również ich rodzicom i zgromadzonym kibicom. Turniej trwał do godzin wieczornych i zakończył się następującą klasyfikacją:

W Turnieju Sprawnej Nogi zwyciężyli:

  • W kategorii harcerzy zwyciężyła 13 SDH „Cichociemni”
  • W kategorii harcerek zwyciężyła 33 SDH „Avanti”
  • W kategorii zuchowej zwyciężyła 3 GZ „Dzielne Plastusie”

Natomiast Turniej Sprawnej Ręki zakończył się następującymi wynikami:

  • W kategorii harcerzy zwyciężyła 91 SDH „Tanijas”
  • W kategorii harcerek zwyciężyła 44 SDW „Horyzont”

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski Bogusławowi Karakuli za objęcie honorowym patronatem tego wydarzenia.

Czuj ! Czuwaj !