Poetycko o rodzinie w MBP

Wykonawcy programu artystycznego

6 czerwca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce wzruszający wieczór poezji o rodzinie. Prezentowane były wiersze członków Klubu Literackiego Erato: Danuty Kalinowskiej, Marianny Popławskiej, Wiesławy Kwiek, Lucyny Woźnicy, Alicji Wołyniec, Ewy Skarżyńskiej, Magdaleny Skłodowskiej, Oliwii Szymaniak, Bożeny Mrozowskiej-Gozdołek, Mariana Pietrzaka, Piotra Krzemieniewskiego, Zygmunta Kusiaka, Witolda Zembrowskiego, Stanisława Florczaka, Henryka Rymuzy, Ryszarda Chacińskiego, Ryszarda Boczonia.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Biblioteki Hanna Lecyk, wierszem K.I. Gałczyńskiego „Spotkanie z matką”. Następnie opiekun Klubu Literackiego Bożena Mrozowska-Gozdołek przedstawiła autorów wierszy oraz powiedziała o działalności Klubu Erato.

W pierwszej części wieczoru członkowie Klubu Literackiego sami czytali własny wiersz. W drugiej części – uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich, współpracujący z Biblioteczną Grupą Teatralną „Wiraż”: Agnieszka Brewczuk, Małgorzata Popowska, Gabriela Toczyska i Grzegorz Wasilczuk prezentowali wiersze członków Klubu „Erato”.

Oprawę muzyczną przygotował nauczyciel muzyki Michał Soszka z zespołem muzycznym ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim. Wzruszyli publiczność wdzięcznym wykonaniem znanych i lubianych utworów o rodzinie. Najwięcej wierszy poświęconych było matce, ale nie zabrakło też utworów adresowanych do ojców, dzieci, wnuków, a nawet romantycznych wierszy o małżonkach.

Niejednej osobie zakręciła się łza w oku na wspomnienia własne o swoich bliskich, zwłaszcza tych, którzy już odeszli.