Dobrze znają historię Sokołowa

Uczestnicy konkursu

Młodzi mieszkańcy powiatu sokołowskiego dobrze znają historię swojej małej Ojczyzny. Świadczy o tym coraz wyższy poziom corocznych Turniejów Wiedzy o Sokołowie i Powiecie. W ostatnim, rozegranym 5 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej Turnieju, poziom był wysoki.
Jak podkreśla kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Krzysztof Flażyński, dobry i wyrównany poziom nie jest przypadkowy.
– Uczestników wybierają nauczyciele. Do udziału zostają zakwalifikowani najlepiej przygotowani uczniowie. Co roku konkurs odbywa się w innym temacie przewodnim. W tym roku tematem tym była II wojna światowa na ziemi sokołowskiej. W ubiegłym roku motywem przewodnim było odzyskanie Niepodległości, a za rok prawdopodobnie będzie nim rok 1920 – mówi Krzysztof Flażyński.
Przed konkursem uczniowie dostają do opanowania materiały z zakresu, w jakim mają się przygotować. Materiały są ogólnodostępne. Najwięcej wiedzy można znaleźć w książce „Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic pod red. Grzegorza Ryżewskiego”. Inne pozycje historyczne poświęcone Sokołowowi są świetnym uzupełnieniem.
– Po poziomie odpowiedzi widać, że uczestnicy interesują się historią miasta. Sporo zależy od szczęścia w losowaniu zestawu. Najtrudniejsza jest runda pierwsza, nie jest w formie testu, ale w formie opisowej. Coraz częściej wśród zwycięzców pojawiają się te same szkoły i osoby, choć nie zawsze. W ubiegłym roku wygrała SP nr 3, w tym roku sokołowskie Liceum. Są też powracające osoby. Jedną z nich jest np. uczeń Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim – mówi Krzysztof Flażyński.
W tym roku Turniej odbył się po raz trzydziesty i po raz pierwszy wzięła w nim udział drużyna z Kosowa Lackiego.
Turniej składał się z pięciu rund i wzięły w nim udział 4 dwuosobowe drużyny ze szkół średnich. Runda pierwsza składała się z pięciu zestawów; w zestawie były dwa pytania historyczne.
Pytania do rundy drugiej przygotowane zostały na podstawie książki Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości i dotyczyły Kosowa Lackiego i okolic. W każdym z pięciu zestawów znajdowały się po dwa teksty, które zawierały część informacji prawdziwych lub fałszywych.
W rundzie trzeciej drużyny w dwóch turach wybierały po jednym pytaniu, opracowanym na podstawie książki: Simche Poliakewicz: W cieniu Treblinki.
Runda czwarta była sprawdzianem znajomości obiektów z fotografii archiwalnych z okresu okupacji Sokołowa i powiatu, przedstawionych w pokazie multimedialnym.
W rundzie piątej drużyny rozwiązywały test z wiedzy o historii Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego. Test zawierał pytania z Sokołowskiego Rocznika Historycznego. Tom IV. Do pytań dołączone były odpowiedzi, z których jedna była odpowiedzią poprawną i tę należało wskazać.
Nad prawidłowym przebiegiem XXX Turnieju Wiedzy o Sokołowie i Powiecie, czuwała Komisja Turniejowa w składzie: dr Edward Kopówka – dyrektor Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) (przewodniczący) oraz członkowie: Artur Ziontek – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim, Krzysztof Flażyński – kierownik Działu Dokumentacji Dziejów Miasta MBP.
Po podsumowaniu punktów, uzyskanych przez drużyny, Komisja przyznała:
I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim (Piotr Wyszomierski i Maciej Krystoszyk) za zdobycie 33 punktów
II miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (Rafał Jurczak i Karol Pieńkowski) za zdobycie 31 punktów.
III miejsce – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (Agnieszka Łazarecka i Magdalena Witowska) za zdobycie 21 punktów.

Puchar Przechodni, ufundowany przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski, zdobyła drużyna z I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim.

Każdy uczestnik otrzymał atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Miasto Sokołów Podlaski.
Turniejowi towarzyszyła prezentacja kilku, z bardzo licznych eksponatów, z Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.

fot. MBP