Znicze, kwiaty i apel poległych w rocznicę 13 grudnia

Uczestnicy uroczystości

Wieczorem 13 grudnia pod pomnikiem Czynu Niepodległościowego upamiętniono 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Zapalono białe i czerwone znicze, a p. Jacek Odziemczyk przybliżył zebranym okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. Następnie, wraz z p. Mieczysławem Łabą, odczytali listę 93 osób zamordowanych przez komunistyczną władzę, podając w skrócie okoliczności i przyczynę zgonu.

Po przemówieniu delegacje złożyły kwiaty, po czym odśpiewano hymn Polski.