Sprzątanie Świata 2018

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sokołów Podlaski 2018 r.

Fundacja Nasza Ziemia oraz Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim zaprasza do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”. Tegoroczną akcję przeprowadzona będzie w dniach 21 – 23 września.

 

 

Jak co roku celem akcji „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz ukazywanie  korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska. Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej. Hasłem tegorocznej ogólnopolskiej akcji jest: „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

Akcja  co roku znajduje duże zainteresowanie wśród młodzieży, przynosi konkretne efekty w zakresie poprawy stanu porządku w mieście oraz edukacji ekologicznej.