Kolejny projekt otrzymał dofinansowanie

Podpisanie umowy

Miasto Sokołów Podlaski otrzymało dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Projekt dotyczy budowy nawierzchni drogi ul. Ustronnej o długości 280 m. W chwili obecnej dojazd do gruntów ornych, usytuowanych przy drodze, jest utrudniony. Spowodowane jest to złym stanem nawierzchni gruntowej, powodującym liczne utrudnienia dla jej użytkowników. Nowa nawierzchnia betonowa umożliwi sprawne dotarcie do gruntów ornych oraz zapewni komfort poruszania się po drodze dla mieszkańców miasta.