Karta Dużej Rodziny teraz w formie elektronicznej

Logo programu Karta Dużej Rodziny

Dla wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono możliwość ubiegania się o kartę w formie elektronicznej.

Rodziny, które do tej pory posiadały kartę plastikową, a chcą mieć elektroniczną, muszą złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim. Do końca 2019 roku wszystkim rodzinom posiadającym tradycyjne karty przysługuje możliwość uzyskania bezpłatnie kart elektronicznych. Rodziny, które po raz pierwszy ubiegają się o Kartę Dużej Rodziny, mogą wnioskować o karty w formie tradycyjnej, elektronicznej bądź tradycyjnej i elektronicznej.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ oraz w Urzędzie Miasta. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej (Biuro Obsługi Interesanta, parter).