Nagłówki

Wystawa poplenerowa z I Pleneru Malarsko-Fotograficznego w Drohiczynie

foto: Wystawa poplenerowa z I Pleneru Malarsko-Fotograficznego w Drohiczynie - 07 1 300x200W Galerii DOM w Sokołowie Podlaskim po raz kolejny podziwiać można niezwykłe prace, bo powstałe w niezwykłym miejscu i w niezwykłych okolicznościach, podczas I Pleneru Malarsko-Fotograficznego w Drohiczynie, organizowanego przez Sokołowski Ośrodek Kultury.

Na wystawie swoje prace poplenerowe prezentuje dziesięciu artystów, związanych z sokołowskim środowiskiem twórczym: Piotr Daniluk, Roman Domański, Michał Godlewski, Aneta Kocak, Andrzej Kublik, Ewa Kunicka, Piotr Marciniak, Teresa Pieniak, Aleksandra Rykała oraz Joanna Błońska – komisarz pleneru.

Wystawa stanowi zbiór dziesięciu różnorodnych spojrzeń i artystycznych interpretacji Drohiczyna – historycznej stolicy Podlasia. Jest to malarsko – fotograficzna opowieść o niesamowitym uroku miasta leżącego nad enigmatyczną rzeką Bug. Opowieść o przenikaniu kultur Wschodu i Zachodu, natury i kultury.

Uroczystego otwarcia wystawy w dniu 16 października br. dokonała Pani Iwona Kopiwoda – Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, która powitała przybyłych na wernisaż artystów i gości.

Komisarz pleneru Joanna Błońska przedstawiła artystów i powiedziała o idei spotkań plenerowych oraz o roli i zadaniach organizatora plenerów: Naszym zadaniem jest zapewnienie uczestnikom  pleneru, dobrych warunków do pracy, jak również zadbanie o właściwą atmosferę i klimat pleneru, gdyż praca twórcza wymaga głębokiego zaangażowania intelektualnego, emocjonalnego a także fizycznego. Sam fakt wyboru miasta Drohiczyna na miejsce pleneru już te warunki spełniał. Jak napisał we wstępie do katalogu wystawy Pan Marcin Celiński – Dyrektor SOK – Stary gród nad majestatyczną rzeką, z którym łączy nas historia i podlaska tożsamość. Podkreślił także, że: W twórczości artystycznej niezwykle ważna jest wymiana myśli, wymiana doświadczeń, inspiracji, poglądów, kierunków poszukiwań, chciałoby się rzec: wymiana ducha… Ta wymiana wspomaga proces twórczy każdego artysty, a także buduje środowisko, czyni je bardziej płodnym. Nie jest odkryciem stwierdzenie, że człowiek we wspólnocie najlepiej realizuje swoje człowieczeństwo. Zatem artysta najefektywniej rozwija swój talent właśnie we wspólnocie artystycznej, która może stać się swoistym katalizatorem tego rozwoju.

Ideą pleneru – mówiła Joanna Błońska – jest integracja środowiska plastycznego i mobilizacja do twórczej aktywności. Ważną rolę w tych zadaniach spełniają także wspólne działania plastyczne, które otwierają i uaktywniają proces twórczy a także prowadzą ku realizacji wspólnych przedsięwzięć, nie tylko na plenerze.

Podczas pleneru Aleksandra Rykała zainicjowała działanie plastyczne Woda – która płynie we mnie, którego artefakt w postaci dwudziestometrowego płótna towarzyszy wystawie. Działanie miało na celu zwrócenie uwagi na ponadczasowe znaczenie i symbolikę wody oraz zainspirowanie do wspólnych twórczych akcji.

Artyści biorący udział w plenerze z zaangażowaniem stworzyli wspólną pracę, zainspirowaną tematem wody, jakże tożsamym z Drohiczynem i rzeką Bug.

Plenery – podkreśliła Joanna Błońska – niewątpliwie będą miały wpływ na rozwój indywidualny uczestników pleneru, ale także na rozwój środowiska plastycznego w naszym mieście. Ciągłe poszukiwanie własnego środka wyrazu, otwarcie się na nowe doświadczenia, a przede wszystkim mobilizacja do twórczej pracy, jest i będzie motywacją do organizacji wspólnych i indywidualnych wystaw.

RELACJA RADIOWA: