Uczeń – to brzmi dumnie!

Mali uczniowie

29 września 2017 w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia dzieci z klas pierwszych. W tym roku pasowano na uczniów 57 pierwszoklasistów.

Uczniowie klas pierwszych pod okiem swoich wychowawców: p. Agaty Witkowskiej, p.Małgorzaty Świsłowskiej, p.Małgorzaty Jurczak przygotowywali się do ślubowania od początku roku szkolnego.Wytrwale uczyli się wierszy i piosenek, a w ostatni piątek września ubrani w strój galowy i kolorowe birety, w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Uroczystość zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście: Dyrektor Szkoły pan Kazimierz Soszka, Wicedyrektor Szkoły pani Jolanta Laskowska, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Maliszewska, nauczyciele, rodzice oraz bliscy dzieci. Przyjęcie do braci uczniowskiej szkoły odbyło się również w towarzystwie starszych kolegów: Kamila Laskowskiego witającego przybyłych gości i Gabrysi Litewnickiej, która w przebraniu wróżki dodawała dzieciom otuchy i odwagi.

Uczniowie z klas pierwszych rozpoczęli ceremonię wspaniałym występem artystycznym, kolejno prezentowali swoje talenty recytatorskie i muzyczne. Po zakończonej części artystycznej, w podniosłej atmosferze, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Natomiast pani wicedyrektor wręczyła każdemu pierwszoklasiście ” Akt pasowania na Ucznia”, a pani przewodnicząca Rady Rodziców złożyła im gratulacje i życzyła sukcesów w nauce. Następnie rodzice wręczyli dzieciom upominki ufundowane przez sponsorów: sieć sklepów Topaz, Piekarnię Bielany i firmę ubezpieczeniową p. Agnieszki Tomaszewskiej. Na zakończenie zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia i dzieci udały się na słodki poczęstunek.

Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Organizatorzy