Apel do mieszkańców Powiatu Sokołowskiego dotyczący Afrykańskiego Pomoru Świń

W związku z rozprzestrzenianiem się ASF istnieje możliwość dotarcia tej groźnej choroby na teren naszego Powiatu, dlatego apeluję aby:

1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
2. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji a w szczególności:

  • utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed: wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
  • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,
  • przestrzegać zmiany odzieży ochronnej przy wchodzeniu do pomieszczeń ze zwierzętami,
  • nie wpuszczać osób postronnych na teren gospodarstwa.

3. Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki kraju, a szczególnie naszego Powiatu.
4. Wszyscy rolnicy posiadający świnie, którzy do tej pory nie zarejestrowali siedziby stada lub wszystkich posiadanych zwierząt natychmiast powinni zgłosić się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu ich rejestracji.

Starosta Sokołowski

/-/Leszek Iwaniuk