Gimnazjalny Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży w koszykówce w Sokołowie Podlaskim

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Koszykówki

Miasto Sokołów Podlaski bierze udział w programie finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) oraz Polski Związek Koszykówki (PZKosz).

Celem współpracy jest zorganizowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce dziewcząt opartego na specjalistycznym programie PZKosz, mającego stworzyć drogę rozwoju sportowego dla utalentowanych zawodniczek.

Program szkolenia sportowego, realizowany jest w klasach sportowych na poziomie klas I-III szkół gimnazjalnych o profilu koszykówka i działających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, funkcjonujących w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikolaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Repkowskiej 3.

PZKosz opracował, przekazał nieodpłatną i niewyłączną licencję do korzystania z programu szkolenia sportowego w koszykówce dziewcząt biorących udział w zajęciach Gimnazjalnego Ośrodka Sportowego Szkolenia Młodzieży w koszykówce.

PZKosz pokrywa wynagrodzenie trenerów realizujących Program oraz przekazuje danej placówce sprzęt sportowy (dresy, stroje treningowe, piłki oraz inne przyrządy specjalistyczne).

PZKosz zabezpieczy możliwość uczestnictwa trenerów prowadzących szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach programu GOSSM w kursach i szkoleniach doskonalących kompetencje zawodowe.

PZKosz obejmie ubezpieczeniem od kosztów leczenia i NNW zawodniczki znajdujące się na listach przekazanych do PZKosz.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016r. tj. do czasu weryfikacji pracy w danym ośrodku. W przypadku pozytywnej weryfikacji porozumienie ulega przedłużeniu automatycznie do 31 grudnia 2016 roku.