Ekologiczny Sokołów Podlaski

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, że przeprowadzony został program „Ekologiczny Sokołów Podlaski”, który dofinansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 66.715,50 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego lub olejowego na gazowy. Projekt polegał na zakupie 15 kotłów gazowych dla mieszkańców miasta o łącznej mocy 341 kW. Koszt całkowity zadania wyniósł 118.264,50 zł, w tym 66.715,50 zł (57%) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt bezpośrednio przyczynia się do poprawy stanu środowiska, wpływając tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.