Wschodni Kongres Gospodarczy

Uczestnicy kongresu

W dniach 24-25 września w Białymstoku, w Operze i Filharmonii Podlaskiej, odbył się Wschodni Kongres Gospodarczy. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uczestniczył w sesji plenerowej pn.”Mniejsze miasta – przestrzeń, człowiek, gospodarka”.

Tematy poruszane na kongresie dotyczyły m.in.: specyfikacji sytuacji mniejszych miast w Polsce Wschodniej, głównych problemów i barier rozwoju, roli  kapitału społecznego i współpracy w życiu mniejszych miast. Prelegantami spotkania byli: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski-Jarosław Borowski, prof. Bartosz Czarnecki –  Politechnika Białostocka, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju – Agnieszka Dawydzik, Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny – Robert Jaworski,  Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz, Prezes zarządu Resursy Podlaskiej – Adam Walicki, Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Robert Żyliński  oraz prowadzący – redaktor naczelny PTWP (Portalsamorzadowy.pl) – Rafał Kerger.