Święto Drzewa w „Leśnej Krainie”

Uczestnicy uroczystości Święta Drzewa
16 października, w Miejskim Przedszkolu nr 4 „Leśna Kraina”, odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej akcji – 12. Święta Drzewa pod hasłem „Drzewo Wolności”, nad którym patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Podczas uroczystości zasadzono Dąb Wolności – symbol 590 lat nadania praw miejskich naszemu miastu, 90 lat Lasów Państwowych i 25 lat wolności w Polsce.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez wszystkie przedszkolaki hymnu „Leśna kraina”. Po powitaniu zebranych gości przez Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4, Panią Ewę Zakrzewską, 4-latki wystąpiły z krótkim montażem słowno-muzycznym. Burmistrz Miasta podziękował Pani Ewie Zakrzewskiej za rozwijanie i kształtowanie patriotyzmu oraz działania promujące placówkę na forum miasta, powiatu i ogólnopolskim. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sokołów, Pan Robert Płocki, wręczył Pani Dyrektor upominek za współpracę i działania przyrodniczo-edukacyjne. W dalszej części uroczystości zasadzono Dąb Wolności, który ofiarowało Nadleśnictwo Sokołów. Dodatkowo, wokół Przedszkola „Leśna Kraina”, przy ścieżce edukacyjnej, jest sadzona aleja jarzębin.