XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy że w dniu 17 września 2014r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta nt. przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim nt. stanu sanitarnego miasta.
 8. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
 9. Informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej nt. zbiorów historycznych Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.
 10. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze 2014r. oraz wykonaniu planu finansowego za I półrocze Sokołowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 11. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2014.
 13. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/ POIiŚ/ 9.3/2013
 14. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.
 15. Projekt uchwały RMw spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 16. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 18. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 19. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi na postępowanie Prezesa STBS.
 20. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej.
 21. Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie Sesji.