Pojemniki na śmieci dla mieszkańców miasta

Kosze na odpady

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, że wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymają nieodpłatnie kosze do gromadzenia odpadów zmieszanych.

Wielkość kosza zależy od ilości członków gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe o liczbie osób 1 – 3 otrzymają kosze o pojemności 120 l, a gospodarstwa domowe o liczbie osób 4 i więcej otrzymają kosze o pojemności 240 l. Pojemniki na odpady zmieszane zostaną nieodpłatnie użyczone mieszkańcom miasta na okres 5 lat, po tym okresie przejdą na własność właściciela nieruchomości. Kosze będzie można odebrać wg poniższego harmonogramu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w godzinach od 11:00 do 18:00. Punkt znajduje się po lewej stronie ulicy Fabrycznej, około 300 metrów od ul. Węgrowskiej. Prosimy o zabranie dowodów osobistych.