XXXIII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 15.07.2014r., zwołuje się na dzień 18 lipca 2014r. (piątek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nadzwyczajną XXXIII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2014.
  4. Zapytania, interpelacje radnych.
  5. Zamknięcie sesji