Umowa na dofinansowanie projektu podpisana

12 marca Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, p.Bogusław Karakula podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Sokołów eco Podlaski”. W wyniku jego realizacji powstanie punkt selektywnego odbioru odpadów, zlokalizowany przy ul. Fabrycznej.

Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego – p.Janina Ewa Orzełowska oraz p.Wiesław Mariusz Raboszuk.

Prowadzone w ramach projektu prace obejmą powstanie i uruchomienie punktu selektywnego gromadzenia odpadów, który będzie miejscem do tymczasowego przechowywania odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców miasta Sokołowa Podlaskiego przed przekazaniem ich do unieszkodliwienia.

Projekt realizowany będzie po wyborze najlepszej dostępnej technologii w jakiej wykonane zostaną pojemniki, umieszczone na terenie punktu. Powstały w ramach projektu punkt będzie posiadał powierzchnię zabudowy ok. 200 m2 z nawierzchnią utwardzoną, zapewniającą swobodny wjazd samochodów i odbiór kontenerów. Punkt będzie posiadał oddzielny ogrodzony i zadaszony boks dla gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych. Wyposażenie punktu pozwoli na gromadzenie następujących odpadów: makulatura i tekstylia; tworzywa sztuczne, metale, szkło; popiół; zmieszane; budowlane; opony.
Projekt realizowany będzie przy udziale środków własnych i otrzymanej dotacji.
Całkowita wartość projektu – 1 169 001,00 zł.
Kwota dofinansowania – 993 650,85 zł.