Dziś próba syrena alarmowych

23 października 2013 w godz. 10:00-10:15 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania i wykrywania.

Uruchomiony zostanie sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut.
Odwołanie alarmu nastąpi poprzez sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut o godz. 11:00.