Kolejny sukces „Dwójki”

W czwartek 4 kwietnia 2013 r. uczniowie klas szóstych w całej Polsce przystąpili do sprawdzianu, podczas którego wykazali swoje umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Wyniki testu zostały ogłoszone 27 maja 2013 r.

Tegoroczny sprawdzian okazał się dla piszących w całym kraju umiarkowanie trudny (średnia kraju: 24,03 na 40 pkt. możliwych do zdobycia), jednak uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim stanęli na wysokości zadania, uzyskując średni wynik 25,41 pkt. Jest to średnia wyższa od średniej szkół w gminie Sokołów Podlaski- 23,98, średniej powiatu sokołowskiego- 22,73, średniej województwa mazowieckiego- 25,22 i jak można zauważyć wyżej, kraju. Warto podkreślić, że już po raz kolejny SP2 znajduje się w czołówce szkół w powiecie z wysokim wynikiem.

Barbara Kosieradzka

Kinga Wójcik