I Siedlecka Szkoła Ekonomii Społecznej

W ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim, finansowanego ze środków UE w ramach EFS, zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w I Siedleckiej Szkole Ekonomii Społecznej.

W ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim, finansowanego ze środków UE w ramach EFS, zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w I Siedleckiej Szkole Ekonomii Społecznej.
Program Szkoły będzie koncentrował się na praktycznych umiejętnościach związanych z:
  • rozwojem organizacyjnym,
  • prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • przygotowywaniem biznesplanów,
  • marketingiem,
  • budowaniem długofalowej stabilności przedsiębiorstwa społecznego,
  • pozyskiwaniem środków, mierzeniem efektów społecznych itp.
Oferta skierowana jest do pracowników organizacji pozarządowych z terenów MAZOWSZA (ograniczona do powiatów: węgrowskiego, siedleckiego, m. Siedlce, łosickiego, sokołowskiego, mińskiego i garwolińskiego) prowadzących działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorstw społecznych innego typu (spółdzielni socjalnych, ZAZ-ów, spółdzielni pracy) oraz do tych instytucji i środowisk, które dopiero planują działalność w obszarze ekonomii społecznej. Szczególnie zapraszamy organizacje działające na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich.
I SSES ma charakter stały, tzn. zakłada jednorazową rekrutację 18-osobowej grupy osób, które będą uczestniczyły we wszystkich 6 sesjach szkoleniowych (do końca czerwca 2013).

Celem I SSES jest kompleksowe zaspokojenie potrzeb edukacyjnych grupy, szczególnie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Uczestnicy zyskają unikalną szansę skorzystania ze spójnego, dostosowanego do ich potrzeb programu edukacyjnego, który pozwoli ich organizacjom przejść na kolejny, dojrzalszy etap rozwoju. Z tego powodu kierujemy naszą ofertę przede wszystkim do osób decyzyjnych w organizacjach: prezesów, dyrektorów, członków zarządu, kierowników działów.

SZKOLENIE sesja I

Pierwsza sesja Szkoły odbędzie się w dniach 27-29.09.2012 roku w Ostrowi Maz. Terminy kolejnych sesji zostaną uzgodnione z uczestnikami.
Program I sesji Szkoły obejmuje: wprowadzenie w specyfikę działania przedsiębiorstw społecznych, przegląd strategii działania, rozwój organizacyjny i zarządzanie zmianą, połączone z diagnozą organizacji uczestniczących w Szkole.
Dodatkowo szkoleniom w ramach Szkoły będą towarzyszyły:
  • wspólna promocja produktów i usług przedsiębiorstw społecznych (PES),
  • wizyty studyjne w modelowych przedsiębiorstwach społecznych w innych regionach Polski, spotkania z praktykami,
  • Poradnictwo księgowe, prawne, w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków.
„Świetnie przygotowana kadra – z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć, jak i pracy zawodowej w obszarze ekonomii społecznej, NGO. Szkolenia ciekawe i o wysokiej wartości merytorycznej.” Małgorzata, uczestniczka I Mazowieckiej Szkoły Ekonomii Społecznej.
„Konsultacje FRSO w jakich uczestniczyłem, charakteryzują się maksymalną fachowością i absolutnie kompleksowym podejściem do tematu.” Michał, beneficjent projektu.
REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w I SSES prosimy o wypełnienie załączonego formularza i nadesłanie go pocztą, faxem lub mailem w terminie do 14 września br. na adres:

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce
tel/fax 25 631 81 98, 535 792 901
email: owes-s@frso.pl

Koordynator projektu: Radosław Juraszek

Udział w I Siedleckiej Szkole Ekonomii Społecznej jest bezpłatny.

W uzasadnionych przypadkach zapewniamy opiekę nad dzieckiem w czasie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:  FORMULARZ ZGŁOSZENIA