III sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2010r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
  4. Zapytania, interpelacje radnych.
  5. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2010.
  6. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
  7. Projekt uchwały RM w spr. wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.
  8. Projekt uchwały RM w spr. likwidacji zakładów budżetowych – miejskich przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie Sesji.