Zbyt mała frekwencja w referendum „śmieciowym”

Wraz z wyborami do europarlamentu, przeprowadzono w Sokołowie referendum lokalne w sprawie odpłatnego przejęcia przez Miasto Sokołów Podlaski obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów oraz pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości (podatku śmieciowego).

Wydano 4035 kart do głosowania. Oddano 3995 ważnych głosów: 3499 (86,72%) na TAK i 496 (12,29%) na NIE.

W referendum wzięło udział 26,42% uprawnionych. Aby wynik był wiążący, potrzebna jest frekwencja na poziomie 30%.