Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych, w partnerstwie z Ruchem Społeczno – Samorządowym „Nasza Metropolia” oraz Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu sokołowskiego do udziału w szkoleniu „Tworzenie sieci porozumień organizacji pozarządowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego”.

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie V: Dobre rządzenie, Działaniu 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałaniu 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Celem szkolenia będzie m.in.: przekazanie liderom i członkom organizacji pozarządowych wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządów, istoty i zasad tworzenia porozumień lokalnych, dialogu obywatelskiego, współpracy z samorządem lokalnym, miejsca i funkcji organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz „dobrego rządzenia”, sztuki negocjacji, pozyskiwania środków unijnych.

Planowany termin szkolenia w Sokołowie Podlaskim to 19 marca 2009 r. w godzinach 10.00-15.00. Zapisy (do dnia 11 marca br.) i informacje – Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, pok. 303 lub 301 tel. (025) 781-74-94, (025) 781-74-29, e-mail: promocja@powiat-sokolowski.pl (w temacie: „szkolenie POKL”). Ostateczny termin zgłoszeń do 13 marca 2009.