Nabór wniosków RPO WM – Działanie 4.4

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

W zakresie m.in.:

  • zapobiegania zagrożeniom
  • zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszczeń
  • inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.