XXI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 25.06.2008r., na dzień 1. lipca 2008r. na godz. 9.00 XXI zwołano Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2008.
  4. Zamknięcie sesji.