XIX Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4. czerwca 2008r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania, interpelacje radnych.

6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2008.

7. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Miasta Sokołowa Podlaskiego – obszaru „Cukrowni” pomiędzy ul.Fabryczną, Węgrowską i pasem kolejowym.

8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.

9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Sokołów Podlaski nieruchomości w formie darowizny na cele publiczne.

10. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołów Podlaski do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1. „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

11. Projekt uchwały RM w spr. przyznania nagród Rady Miejskiej.

12. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie Sesji.