II Forum Integracyjne Sokołów Podlaski – Dubno

W dniach 31 sierpnia – 02 września 2007 w Sokołowie Podlaskim odbyło się II Forum Integracyjne Sokołów Podlaski – Dubno, z udziałem ok. 200-osobowej grupy mieszkańców Dubna na Ukrainie oraz zaproszonych gości honorowych. W trzydniowym programie przewidziano spotkania panelowe dla przedsiębiorców, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, fundacji i pracowników oświaty. W sobotnim 8. Pikniku Integracyjnym gwiazdami wieczoru były „Bogdan Trojanek & Terne Roma” i grupa „Myslovitz”.

*** Transgraniczne Szkolenia – piątek, Szkoła Podstawowa nr 1

Panel dla przedsiębiorców:
Sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej 2007-2013, wraz z oferta banków w tym zakresie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 (przedstawiciele form MSP z Sokołowa i Dubna). Prowadzący: Urząd Marszałkowski, Euroregion „Puszcza Białowieska”, Wspólny Sekretariat Techniczny.

Panel dla samorządów:
Sposoby finansowania inwestycji komunalnych, wspólnych projektów europejskich, w oparciu o nową perspektywę finansową (samorządy Sokołowa i Dubna, przedstawiciele gmin powiatu sokołowskiego i powiatów ościennych). Prowadzący: Wspólny Sekretariat Techniczny, Urząd Marszałkowski, Euroregion „Puszcza Białowieska”.

Panel dla organizacji społecznych i fundacji:
Sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych (fundacje i stowarzyszenia z obu miast partner-skich). Prowadzący: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach, Urząd Marszałkowski, Wspólny Sekretariat Techniczny, Euroregion „Puszcza Białowieska”.

Panel dla pracowników oświaty:
Możliwości realizacji i sposoby finansowania wspólnych projektów placówek oświatowych z Sokołowa Podlaskiego i Dubna; wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania szkół, organizowania zajęć pozalekcyjnych itp. Prowadzący: Urząd Marszałkowski, dyr. Jerzy Ostromecki, Euroregion „Puszcza Białowieska”, przedstawiciele szkół z Sokołowa Podlaskiego i Dubna.

*** 8. Piknik Integracyjny

W drugim dniu Forum na stadionie przy ul. Lipowej i scenie przy Piłsudskiego odbył się 8. Piknik Integracyjny. Ta impreza plenerowa od lat przyciąga do Sokołowa osoby niepełnosprawne z domów pomocy społecznej z całego kraju, rywalizujące w konkurencjach sportowych i na scenie. Część rozrywkowa Pikniku gromadzi pod sceną plenerową tysiące mieszkańców miasta i okolic.W tym roku, oprócz igrzysk sportowych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, do sportowej rywalizacji stanęły drużyny Mera Dubna i Burmistrza Sokołowa Podlaskiego oraz kluby piłkarskie z obu miast. Pod sceną plenerową odbyły się targi gospodarcze i rękodzieła artystycznego, samą zaś scenę zapełnili artyści niepełnosprawni, a później zespoły artystyczne z Dubna i Sokołowa. Gwiazdami wieczoru były zespół romski „Bogdan Trojanek & Terne Roma” i grupa „Myslovitz”. Wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni.II Forum Integracyjne zakończyło się w niedzielę, wycieczką do Sterdyni, ze zwiedzaniem Pałacu Ossolińskich i Biesiadą Regionalną.

Sponsorzy:
SOKOŁÓW S.A., Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego, StalFa Sp. z o.o., PKS “Sokołów” S.A., Centrum Medyczne “Starówka”, Telefony Podlaskie S.A., Pałacowe Centrum Konferencyjne Sp. z o.o.

Patronat honorowy:
Ambasador Ukrainy w RP Olexander MotsykMarszałek Województwa Mazowieckiego Adam StruzikPrezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Patronat medialny:
Gazeta Sokołowska, Życie Sokołowa, Radio Dla Ciebie, Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki <P align=center>Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG.