Najładniejsze posesje i najładniejsze dekoracje świąteczne – wręczono nagrody

5 marca 2007 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta wręczono nagrody i wyróżnienia, przyznane w konkursach na najładniejsze dekoracje świąteczne i najładniejsze posesje 2006 w Sokołowie Podlaskim.

PROTOKÓŁ z prac komisji konkursowej powołanej do wyłonienia zwycięzców X MIEJSKIEGO KONKURSU „Najładniejsze dekoracje świąteczne w Sokołowie Podlaskim w roku 2006/2007”

Do konkursu zgłoszono 33 posesje oraz 9 instytucji (wg załączonego wykazu).

KOMISJA KONKURSOWA w składzie:

Ewa Lipka – Radna; Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Marek Milik – Radny; Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Jarosław Tokarski – Wydział IK Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Michał Janik – Wydział IK Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Po dokonaniu oględzin posesji zgłoszonych do konkursu, komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujących właścicieli posesji prywatnych:

1. Urszula i Andrzej Minarczuk – I NAGRODA

2. Halina i Mirosław Jurkiewiczowie – II NAGRODA

Z uwagi na wyrównany poziom jaki prezentowały 4 zgłoszone posesje komisja konkursowa zdecydowała się przyznać 4 równorzędne III nagrody tj:

3. Elżbieta i Zbigniew Seroczyńscy – III NAGRODA

4. Agnieszka i Sylwester Prętczyńscy – III NAGRODA

5. Jolanta i Bogusław Kuc – III NAGRODA

6. Sylwester Jabłoński – III NAGRODA

Ponadto komisja konkursowa postanowiła wyróżnić właścicieli następujących posesji tj:

1. P.P Danuta i Leon Antonikowie – WYRÓŻNIENIE

2. P.P Maria i Witold Krasnodębscy – WYRÓŻNIENIE

3. P.P Zofia i Wincenty Sadowy – WYRÓŻNIENIE

4. P.P Anna i Ryszard Domańscy – WYRÓŻNIENIE

5. P.P Krystyna i Henryk Jaroszewscy – WYRÓŻNIENIE

6. P.P Elżbieta i Stanisław Stasiukowie – WYRÓŻNIENIE

7. P.P Zofia i Stanisław Murawscy – WYRÓŻNIENIE

8. P.P Henryka i Józef Krasnodębscy – WYRÓŻNIENIE

9. P.P Teresa i Antoni Suchożebrscy – WYRÓŻNIENIE

10. P. Włodzimierz Dębski – WYRÓŻNIENIE

11. P.P Danuta i Waldemar Odowscy – WYRÓŻNIENIE

12. P.P. Teresa i Stanisław Augustyniak – WYRÓŻNIENIE

13. P.P Maria i Andrzej Mysiurscy – WYRÓŻNIENIE

14. P.P Zdzisława i Andrzej Ciborowscy – WYRÓŻNIENE

15. P.P Maria i Tytus Niepiekło – WYRÓŻNIENIE

16. P.P Marchel Alina i Sławomir – WYRÓŻNIENIE

17. P. Anna Bala – WYRÓŻNIENIE

18. P.P.Hanna i Waldemar Tomczuk – WYRÓŻNIENIE

19. P.P Anna i Waldemar Dziewulscy – WYRÓŻNIENIE

20. P.P Małgorzata i Wojciech Świsłowscy – WYRÓŻNIENIE

21. P.P Katarzyna i Waldemar Szmurło – WYRÓŻNIENIE

22. P.P Bożena i Jarosław Cichoccy – WYRÓZNIENIE

23. P.P Anna i Stanisław Błońscy – WYRÓŻNIENIE

24. P.P Ewa i Jan Łuniewscy – WYRÓŻNIENIE

25. P.P Elżbieta i Sławomir Krasnodębscy – WYRÓŻNIENIE

26. P.P Mąka Dorota i Sławomir – WYRÓŻNIENIE

27. P.P Barbara i Zbigniew Księżopolscy – WYRÓŻNIENIE

W kategorii „instytucje” komisja konkursowa postanowiła nagrodzić:

1. Powiatowy Bank Spółdzielczy z/s ul. Wolności 48 – I NAGRODA

2. ELMONTER Pawilon Oświetleniowy z/s ul. Długa 66 – II NAGRODA

3. PUIK Sp z o.o. z/s ul. Kosowska 75 – III NAGRODA

oraz wyróżnić następujące posesje tj:

1. Nadleśnictwo „SOKOŁÓW” ul. Kupientyńska 17 – WYRÓŻNIENIE

2. STALFA – ul. Oleksiaka Wichury 2 – WYRÓŻNIENIE

3. Sokołowskie Zakłady Mięsne – al. 550-lecia – WYRÓŻNIENIE

4. Hotel przy ul. Spokojnej P. Krzysztof Zalewski – ul. Spokojna 13 – WYRÓŻNIENIE

5. P.P Stanisława i Tadeusz Wiechowscy – ul. Wolności 6a – WYRÓŻNIENIE

PROTOKÓŁ z prac komisji konkursowej powołanej do wyłonienia zwycięzców X MIEJSKIEGO KONKURSU „Najładniejsze Posesje w Sokołowie Podlaskim

w roku 2006″

Do konkursu zgłoszono 120 posesji oraz 5 instytucji (wg załączonego wykazu).

KOMISJA KONKURSOWA w składzie:

Krystyna Matysiak – Radna Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Krzysztof Błoński – Radny Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Marta Łukasiak – Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Michał Janik – Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Na podstawie kryteriów przyjętych w regulaminie (porządek, zieleń, budynki, mała architektura), komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących właścicieli posesji prywatnych:

1. Barbara i Stanisław Rybak – I NAGRODA

2. Barbara i Zbigniew Księżpolscy – II NAGRODA

3. Marianna i Albert Bańkowscy – III NAGRODA

4. Mirosława i Janusz Kaliccy – WYRÓŻNIENIE

5. Krystyna i Kazimierz Misiuta – WYRÓŻNIENIE

6. Bogusława i Zbigniew Rutkowscy – WYRÓZNIENIE

7. Elżbieta i Stanisław Stasiuk – WYRÓŻNIENIE

8. Anna i Ryszard Domańscy – WYRÓŻNIENIE

9. Ewa i Stefan Salach – WYRÓŻNIENIE

10. Mirosława i Mirosław Suczyńscy – WYRÓŻNIENIE

11. Elżbieta i Witold Bukowiccy – WYRÓŻNIENIE

12. Urszula i Jan Przybyszewscy – WYRÓŻNIENIE

13. Anna i Marek Góźdź – WYRÓŻNIENIE

W kategorii „instytucje” komisja konkursowa postanowiła nagrodzić:

1. Nadleśnictwo „SOKOŁÓW” ul. Kupientyńska 17 – NAGRODA